Đà Nẵng

2116 lượt xem

Bạn có thể mua các sản phẩm của công ty tại các nhà thuốc sau tại Đà nẵng hoặc liên lạc trực tiếp với công ty qua số điện thoại 1800.1044 (miễn cước) để được tư vấn cụ thể hơn.

 

Chú thích: BoniHappy – Ha, Bonismok – Sm, Bonioxy1 – O1, BoniKiddy - Ki, Bonidiabet – Di, Colickiddy – Col, Boniancol – Anl, Boniseal – Se, Bonigut – Gu, BoniMen – Me, Bonivein – Ve, Bonisleep – Sl, Unibrain – Br, Bôi da nhau thai lông cừu – E Bôi, Bonistar – St, Unidetox – De, Pedentex –Pe, BoniTeething – Te, Canxi – Ca, Bonihair – Hair, Shark Cartilage - Shar, Bonibaio - Ba, BoniSnow- Sn, Bonibeauty-Be

 

TP/

QUẬN/HUYỆN

TÊN NT

ĐỊA CHỈ

SĐT

Các mặt hàng đã bán

HẢI CHÂU

Nt Dapharco 20

235 Nguyễn Chí Thanh - TP Đà Nẵng

02363825222

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve

Nt Dapharco 34

142 Hải Phòng - TP Đà Nẵng

02363892814

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Anl, Hair, Gu, Sl, Me, Ve, Ba, Be, Sn

Nt Dapharco 22

02 Phan Đình Phùng - TP Đà Nẵng

0905020752

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Anl, Hair, Gu, Sl, Me, Ve, Ba, Be, Sn

Nt Dapharco 22

02 Phan Đình Phùng - TP Đà Nẵng

0905342341

Sm, Di, VCF, Ve, Ba, Be, Sn

Nt Dapharco 54

122 Ông Ích Khiêm -TP Đà Nẵng

02363744863

Sm, Di, VCF, Ve, Ba, Be, SN

Nt Dapharco 176

200 Quang Trung - TP Đà Nẵng

02363823662

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, Me, Ve, Ba, Be, Sn

Nt Nhân Đức

 119 Hải Phòng - TP Đà Nẵng

02362217404

Se

Nt Mỹ Hòa

107 Nguyễn Du - TP Đà Nẵng

02363895621

Sm, Ki

Nt Dapharco 44

18 Đinh Tiên Hoàng - TP Đà Nẵng

02363825279

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Anl, Hair, Gu, Sl, Me, Ve, Ba, Be, Sn

Nt BV C

122 Hải Phòng - TP Đà Nẵng

0903586279

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Anl, Gu, Sl, Me, Ve

Nt Dapharco 63

41 Hải Phòng - TP Đà Nẵng

02363751668

Sm, Me

Nt Dapharco 1 ( C Tuyết )

 11 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

02363833004

Ha, Sm, O1, Di, VCF, Gu, Sl, Ve

Nt Dapharco 1 ( C Phương )

11 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

02363833004

Ha, Sm, O1, Di, VCF, Gu, Sl, Ve

Nt Toàn Thiện

 249 Ông Ích Khiêm - TP Đà Nẵng

02363824945

Sm, VCF

Nt SKV

152 Quang Trung - TP Đà Nẵng

02366253185

Sm, Anl,

Nt Dapharco 57

135 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

02363891896

Di, St

Cty CP DP Trí Tín

155B Ông Ích Khiêm - TP Đà Nẵng

02363825421

Sm

Nt Thiện Phát

67 Hải Phòng - TP Đà Nẵng

0982360659

Sm

Nt Dapharco 59

126 Lý Thái Tổ - TP Đà Nẵng

02363834435

Sm, Di, VCF

DAPHARCO 09 186 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng 0914230689 Ba, Be, Sn

Nt Hồng Diễm

85 Hải Phòng - TP Đà Nẵng

0905688655

Sm

Nt Dapharco 04

02 Lê Lợi  - TP Đà Nẵng

02363886192

Ha, Sm, Di, Hair, Sl

SƠN TRÀ

Nt Dapharco 93

333 Ngô Quyền -  TP Đà Nẵng

02363934668

Ha, Sm, Ki, Di, Hair

Nt Dapharco 96

797 Ngô Quyền - TP Đà Nẵng

02363932511

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, Me, Ve

Nt Thanh Tâm

25 Lê Tấn Trung - TP Đà Nẵng

02363925919

Sm, Ki, Se, Gu, Me

Nt Dapharco 89

18 Yết Kiêu - TP Đà Nẵng

02363823665

Sm

Nt Dapharco 92

58 Khúc Hạo -TP Đà Nẵng

02363912373

Ha, Sm

Nt Lương Phương

110 Nguyễn Duy Hiệu - TP Đà Nẵng

02363984288

Sm

Nt Dapharco 113

839 Ngô Quyền - TP Đà Nẵng

02363984176

Ha, Sm, Di, Gu, Ba, Be, Sn

Nt Dapharco 112

122 Phạm Tu - TP Đà Nẵng

02363986016

Ha, Sm, Di, Hair

Nt Đông Giang

32 Nguyễn Văn Thoại - TP Đà Nẵng

02363933262

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, Me, Ve, Ba, Be, SN

Nt Dapharco 91

687 Ngô Quyền - TP Đà Nẵng

0906051148

Ha, Sm, Ki, Di

Nt Đức Huy

K22 Trần Hưng Đạo - TP Đà Nẵng

02363831656

E Bôi

Nt Vũ Thiện

Kios Chợ Mân Thái - TP Đà Nẵng

0905549126

Ha, Sm, Di, E Bôi

PK Phúc Khang

1084 Ngô Quyền - TP Đà Nẵng

0988086777

Ve

Nt Nam Nguyên

56B Lê Văn Thứ - TP Đà Nẵng

0905495652

Ha, Sm, E Bôi

Nt Thu Lan

104 Nguyễn Duy Hiệu - TP Đà Nẵng

02363984910

Ha, Sm, Di, E Bôi

Nt Hà Thiện

Kios Chợ Mân Thái - TP Đà Nẵng

0984126269

Ha, Sm, E Bôi

Nt Phước Thịnh

Kios 1 Chợ Phước Mỹ - TP Đà Nẵng

0934808656

Sm, Ki, Ba, Be, Sn

Nt Dapharco 115

101 Nguyễn Phan Vinh - TP Đà Nẵng

02363831616

Sm

Nt Thiện Tâm

134 Lê Tấn Trung - TP Đà Nẵng

0905650758

Sm, Di, Anl, Hair, Ve

Nt An Tâm

Ngô Quyền  - TP Đà Nẵng

0913433422

Ha, Di, Anl,

Nt Dapharco 140

19 Phó Đức Chính  - TP Đà Nẵng

0905100610

Ha, Gu

Nt Khánh Ngọc

190 Khúc Hạo - TP Đà Nẵng

02363912373

Sm

Nt Khang Hưng

220 Khúc Hạo - TP Đà Nẵng

0905365989

Sm

Nt Dapharco 141

Kios 78 Triệu Việt Vương - TP Đà Nẵng

02362470735

Ha, Sm,

Nt Thịnh Đức Xuyến

60 Nguyễn Duy Hiệu - TP Đà Nẵng

02363836528

Sm

THANH KHÊ

Nt Dapharco 19

401 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

0982750052

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E Bôi, Me, Ve

Nt Hồng Đức

282 Ông Ích Khiêm - TP Đà Nẵng

02363821301

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, Me, Ve, Ba, Be, Sn

Nt Dapharco 27

900 Trần Cao Vân - TP Đà Nẵng

02363746477

Sm

Nt Huy Hoàng

62 Trần Cao Vân - TP Đà Nẵng

02363896321

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, Me, Ve, Ba, Be, Sn

Nt Trung Việt

278 Ông Ích Khiêm - TP Đà Nẵng

02363832838

Ha, Di, Se, Gu, Ba, Be, Sn

Nt Dapharco 9

 186 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

02363823516

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl

Nt Dapharco

K44/16 Điện Biên Phủ - TP Đà Nẵng

0918937388

Sm

Nt Dapharco 180

292 Ông Ích Khiêm - TP Đà Nẵng

0903507705

Sm, Ve

Nt Đức Trí

122 Trần Cao Vân - TP Đà Nẵng

02363747369

Ha, Sm, Di, E Bôi

PK Vạn An

225 Hải Phòng - TP Đà Nẵng

02363751133

Sm

Nt Phước Thành

83 Dũng Sĩ Thanh Khê - TP Đà Nẵng

0914040423

Sm

Quận liên chiểu

Nt Tân Dung Phong

400 Tôn Đức Thắng

0905558858

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E Bôi, Br, De, Me, Ve, Ba, Be, Sn

Nt Quang Minh

Chợ Hoà Khánh

0973821288

Ha, Sm, Ki

Nt Minh Tâm

68 Âu Cơ

0905169176

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Anl, Hair, Gu, Sl, E Bôi, ba, Be, Sn

Dapharco 75

864 Tôn Đức Thắng

0986712952

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl

Dapharco 76

844 Tôn Đức Thắng

0905635207

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl

Nt Hồng Nhung

83 Nguyễn Văn Cừ

01632336892

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, E Bôi

Nt Mạnh

333 Nguyễn Lương Bằng

0905233043

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, Me, Ve, ba, Be, Sn

NT dapharco 117

11 ngô thì nhậm

01646211182

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Anl, Hair, Gu, Sl, E Bôi, Ba, Be, SN

Nt Hoài Thương

727 Nguyễn Lương Bằng

0905030012

Ha, Sm, Di, E Bôi

Nt Thành Vinh 2

165 Nguyễn Lương Bằng

0906455616

Sm, E Bôi

Nt Thiện Toàn

44 Nguyễn Lương Bằng

0906552593

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, Me, Ve

Nt Minh Thiện

140 nguyễn lương bằng

0944444595

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, E Bôi, Me

NT thành vinh 1

đồng kè

0914212817

Sm

Nt nguyên đức

âu cơ

0968775339

Sm, Ki, E Bôi

Phòng Khám Hòa Khánh

517 tôn đức thắng

0905233043

Ha

Quận Thanh khuê

Nt Phước Thiện 2

322 Hùng Vương

02363689977

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E Bôi, Br, De, Me, Ve, Ba, Be, Sn

Nt Phước Thiện 3

171 Ông Ích Khiêm

02363745488

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E Bôi, Br, De, Me, Ve

Nt Liên Tỉnh

92  Phạm Văn Nghị

0913615536

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl

Nt Thanh Huyền

57 Nguyễn Hữu Thọ

02362214842

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Me, Ve, Ba, Be, Sn

Quận Hải Châu

Nt Cẩm Tú

556 Hoàng Diệu

02363615757

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E Bôi, Me, Ve, Ba, Be, Sn

Nt Phước Thiện 1 

370 Trưng Nữ Vương

02363827772

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E Bôi, Br, De, Me, Ve, Ba, Be, Sn

Nt Hoàng Hồng Đức 1

60 Phan Đăng Lưu

02363644404

Ha, Sm, Ki, Di, Se, Gu, Sl

Nt Dapharco 12

87 Tiểu La

02363635969

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E Bôi, Ve, Ba, Be, Sn

Nt Dapharco 25

64 Châu Thượng Văn

023613640492

Ha, Sm, Ki, Di, Hair, Gu

Nt Tâm Đức 

100 Phan Đăng Lưu

0935918408

Ha, Sm, Ki, Di,  Gu

Nt Đức Chính

411 Núi Thành

02363624381

Ha, Sm, Ki, Di,  Gu, E Bôi

Nt Dapharco 52

428 Trưng Nữ Vương

0905517057

Ha, Sm, Ki, Di,  Gu

Nt Dapharco 35

71 Lê Thanh Nghị

02363626367

Sm, Hair,

NT Minh Huyền

547  Núi Thành

0982767070

Ha, Sm, Ki, Di,

NT phước thiên 5

364 hoàng diệu

02363565665

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, Br, De, Me, Ve, Ba, Be, Sn

Dapharco 45

570 Trưng Nữ Vương

0905 471179

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E Bôi, Me, Ve, Ba, Be, Sn

Quận cẩm lệ

Nt Hiếu

chợ miếu bông

0903570338

Sm, Gu, E Bôi

Nt phúc thiên

lê đại hành

01664717788

Ha, Sm, Gu,

Nt 186

kios chợ Hòa Cầm

0935867772

Sm, Ki, VCF, E Bôi, Br

Nt Bảy Đào

193 Ông Ích Đường

05113582919

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, Me, Ve, Ba, Be, Sn

Nt Thiện Tâm

104 Lê Đại Hành

0913419058

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, Me, Ve, Ba, Be, Sn

Nt Phước Thịnh

Chợ Cẩm Lệ

02363672140

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E Bôi

Nt Dapharco 155

Chợ Cẩm Lệ

0905074865

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Gu, St, Sl, E Bôi

Quận ngủ hành sơn

Nt Khánh Hiền

Chợ Non Nước

0905 848 391

Ha, Sm, Ki, Di

Gửi câu hỏi

upload/files/2019/dieu-tri-tieu-duong-tai-nha.jpg

Phương pháp điều trị tiểu đường ở nhà

Phương pháp điều trị tiểu đường ở nhà Bạn đã mắc bệnh tiểu đường nhiều năm? M
upload/files/2019/dau-hieu-dai-thao-duong.png

Chuẩn đoán đái tháo đường: dấu hiệu, phân loại

Đái tháo đường (còn được gọi là tiểu đường), là một bệnh lý rất nguy hiểm. Tuy đái tháo đường không lây nhiễm nhưng tốc độ mắc bệnh gia tăng
upload/files/2019/que-thu-tieu-duong.jpg

Que thử đường huyết có chính xác không ? Dùng như thế nào ?

Que thử đường huyết là một loại dụng cụ y tế rất cần thiết và hữu dụng dành cho những người đang nghi ngờ bị tiểu đường hoặc những người đã mắc bệnh cần theo dõ
upload/files/2019/5-bo-phan-bi-anh-huong-nhieu-nhat-khi-mac-benh-tieu-duong(1).png

Bộ phận bị ảnh hưởng nhiều nhất khi mắc tiểu đường

Tiểu đường là một trong những căn bệnh nguy hiểm bởi lẽ không đơn giản chỉ làm sức khỏe suy giảm mà khi bị biến chứng thì còn gây ảnh hưởng tới nhiều bộ
upload/files/2019/benh-tieu-duong-an-bun-duoc-khong.jpg

Người bệnh tiểu đường có nên ăn bún không ?

Bún được xếp vào loại thực phẩm tinh bột chế biến với hàm lượng chất đường bột khá cao. Người bệnh tiểu đường có nên ăn bún không ? Ăn bún sẽ ả
upload/files/2019/dau_hieu_cua_roi_loan.jpg

Viện đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa ở đâu ?

Trước tình hình nghiệm trọng của thực trạng bệnh tiểu đường ở nước ta hiện nay, viện đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa đã được ra đời nhằm phục v&