Hải Phòng

866 lượt xem

Bạn có thể mua các sản phẩm của công ty tại các nhà thuốc sau tại Hải Phòng hoặc liên lạc trực tiếp với công ty qua số điện thoại 1800.1044 (miễn cước) để được tư vấn cụ thể hơn.

 

Chú thích: BoniHappy – Ha, Bonismok – Sm, Bonioxy1 – O1, BoniKiddy - Ki, Bonidiabet – Di, Colickiddy – Col, Boniancol – Anl, Boniseal – Se, Bonigut – Gu, BoniMen – Me, Bonivein – Ve, Bonisleep – Sl, Unibrain – Br, Bôi da nhau thai lông cừu – E Bôi, Bonistar – St, Unidetox – De, Pedentex –Pe, BoniTeething – Te, Canxi – Ca, Bonihair – Hair, Shark Catilage - Shar, BoniBaio-ba, BoniSnow-Sn, BoniBeauty-Be

 

Khu vực

TÊN NHÀ THUỐC

ĐỊA CHỈ

SĐT

Sản Phẩm

THÀNH PHỐ

NHà thuốc 301 Cat Dài

NHà thuốc 301 Cat Dài

0913344123

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E boi, Br, De, Me, Ve, Gel&BCS, ba, Be, Sn

Nhà thuốc 297 Cát Dài

Nhà thuốc 297 Cát Dài

02253620635/

 0904310316

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E boi, Br, De, Me, Ve, Ba, Be, Sn

Nhà thuốc Bảo Linh- Số 1 Nhà Thương

Nhà thuốc Bảo Linh- Số 1 Nhà Thương

02253951979

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E boi, Br, De, Me, Ve,

Nt Lê Sâm 956 Tôn Đức Thắng - Hp 0936601281 ba, Be, SN
HT Hải Phòng 21 Nhi Đức - Tp Hải Phòng 0986978598 Ba, Be, Sn
Nt Trang Linh Số 7 lô 2 Kiot Chợ Dầu - Hp 0936677068 Ba, Be, Sn

NTTrang Thắng-303 Cát Dài

NTTrang Thắng-303 Cát Dài

02253951557

/ 0933051704

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E boi, Br, De, Me, Ve, Gel&BCS, Ba, Be, Sn

Nhà thuốc 295 Cát Dài

Nhà thuốc 295 Cát Dài

01227355795

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E boi, Br, De, Me, Ve,, ba, Be, Sn

NT Thành Thủy - 307 Cát Dài

NT Thành Thủy - 307 Cát Dài

0913575957/ 0936416702

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E boi, Br, De, Me, Ve, Gel&BCS, Ba, Be, Sn

Nt 39 Quầy thuốc 70 Thọ Xuân 0932202239 Ba, Be, SN

Hiệu thuốc 482 Phủ Thượng Đoạn

Hiệu thuốc 482 Phủ Thượng Đoạn

02253828844

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E boi, Br, De, Me, Ve, Ba, Be, Sn

Hiệu thuốc 10 Bùi Thi Tự Nhiên

Hiệu thuốc 10 Bùi Thi Tự Nhiên

02253765336/ 01627868143

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E boi, Br, De, Me, Ve,Ba, Be, Sn

Nhaà thuốc 213 Trần Nguyên Hãn

Nhaà thuốc 213 Trần Nguyên Hãn

0988064943

Sm, VCF

NT Trường Phúc - Số 6 Nguyễn Công chứ

NT Trường Phúc - Số 6 Nguyễn Công chứ

0904063795

Ha, Sm, Di, VCF, Se, Gu, Ba, Be, Sn

NT Hương Giang-50 Dư Hàng

NT Hương Giang-50 Dư Hàng

0902530023

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu,

HUYỆN

Quầy thuốc 63 Thọ Xuân

Quầy thuốc 63 Thọ Xuân

0989276159

Ha, Sm, Ki, Di, VCF, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve,

Quầy thuốc 64 Thọ Xuân

Quầy thuốc 64 Thọ Xuân

0932202239

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve,

Chị Thúy - Đồ Sơn

Chị Thúy - Đồ Sơn

01678485104

Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Gu, Sl,

Cô Thính - Số 9 Bạch Đằng -Thủy Nguyên

Cô Thính - Số 99 Bạch Đằng -Thủy Nguyên

0989005805

Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E boi,Ba, Be, Sn

QT Lê Nga- 29 Thủy Nguyên

QT Lê Nga- 29 Thủy Nguyên

0904920035

Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, Me, Ve,Ba, Be, SN

HT Hải Phòng

Ngã Ba Dương Kinh Hải Phòng

02253981877

Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, E boi, Me, Ve,

THÀNH PHỐ

Nhà thuốc Kim Thoa

23 Lê Lợi, Ngô quyền, Hải Phòng

0972966746

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, Me, Ve, Ba, Be, SN

Nhà thuốc Nền Chung

5c22 Vạn mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

02253564910

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Anl, Gu, Me

Nhà thuốc Thùy Linh

107A7 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

02253752617

Ha, Sm, Ki, Di, VCF, Anl, Hair, Gu,  Me, Ve,

Nhà thuốc Hương Giang

113A7 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

02253825194

Ha, Sm, Ki, Di, VCF, Sl,

Nhà thuốc Thái Hằng

118A7 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

02253751535

Ha, Sm, Ki, Di, VCF, Anl, Hair, St,

Chị Vân

130 Phương Lưu, Ngô Quyền, Hải Phòng

0123762005

Ha, Sm, Ki, Di, VCF,  Anl,

Hiệu Thuốc Hải Phòng

Số 2 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng

0989313025

Sm, VCF

Hiệu Thuốc Hải Phòng

Số 14 Điện Biên Phủ

0986546389

Ha, Sm, Di, VCF, Hair

Hiệu Thuốc Hải Phòng

243B Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

02253829176

Sm, Di, VCF,

Hiệu Thuốc Hải Phòng

30 Nguyễn Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng

0983058803

Sm, VCF, Gu

Nhà thuốc Tốt Và Sức Khỏe

20 Nguyến Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng

0906196906

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve,

Nhà thuốc Đồng Tâm

35 Nguyễn Bình, Ngô Quyền Hải Phòng

02253736833

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Anl, Hair, Gu, Sl,Ba, Be, SN

Nhà thuốc Nga

Soos2 Tôn Thất Thuyết, Ngô Quyền, Hải Phòng

01667700493

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve,

Công Ty Hải Thành

189 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng

02253838682

Sm, Di

Công ty Việt Dũng

22 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

02253700987

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Col, Anl, Hair, Se, Gu, St, Sl, Br, De, Me, Ve,

Nhà thuốc 45

950Đại lộ Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

0912233342

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Anl,

Nhà thuốc Sâm

956 Đại Lộ Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

0936681281

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Anl, Hair, Se, Gu, Sl,  Me, Ve

Nhà thuốc 28

28 Hải Triều, Quán Toan, hồng Bàng, Hải Phòng

02253748042

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Anl, Hair, Se, Gu, Sl,Ba, Be, Sn

Nhà thuốc Mai

48A Trần Quang Khải

0916620181

VCF

Nhà thuốc Thiện

40A Trần Quang Khải

02253810815

Di, VCF, Hair

Nhà thuốc Trang

32 Trần Quang Khải

02253810285

VCF

Nhà thuốc Vũ Tôn1

846 Trường Trinh, Kiến An, Hải Phòng

01685681889

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Anl, Hair, Se, Gu,

Nhà thuốc Cẩn

258 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng

0903257822

Ha, Sm, O1, Ki, Di,  Anl, Hair, Se, Gu, St,

Nhà thuốc Vũ Tôn 2

746 Trường Trinh. Kiến An Hải Phòng

01659148586

Ha, Sm, Ki, Di, VCF, Anl, Hair, Se, Gu,Ba, Be, SN

Hiệu thuốc Hải Phòng

310 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng

01685109568

Di, VCF, Hair

Huyện An Dương

Quầy thuốc Nga Chi

293 Tôn Đức Thắng, An Dương, Hải Phòng

0983206046

Ha, Sm, Ki, Di, VCF, Anl, Hair,Ba, Be, SN

Nhà thuốc 406

406 Tôn Đức Thắng, An Dương, Hải Phòng

0984723363

Sm, VCF,

Quầy thuốc Trường Tâm

Tổ 2 Thị trấn An Dương, Hải Phòng

01636898388

Ha, Sm, Ki, Di, VCF, Anl, Hair, Gu,

Huyện An Lão

Hiệu Thuốc Hải Phòng

Cô Tân, ngã 3 An Tràng, Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng

01202266772

Ha, Sm, Ki, Di, Anl,

Hiệu Thuốc Hải Phòng

Cô Liên Vàng Xá, Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng

02253762628

Ha, Sm, Ki, Di, Anl,

Nt Liên Minh Vàng Xá,An Lão 01682066819 Ba, Be, SN
Nt Thủy Nền Ngã 4 Quang Trung - An Lão 0985270319 Ba, Be, SN

Hiệu Thuốc Hải Phòng

Cô Nền, ngã tư chợ Kênh Quang Trung, An Lão, hải Phòng

0985270319

Ha, Sm,, Ki, Di, Anl

Nhà thuốc 196

196 Nguyến Văn Trỗi, An Lão Hải Phòng

0977309975

Sm, O1, Ki, Di, Gu

Nhà thuốc Quý Hương

188 Nguyễn Văn Trỗi,An Lão, Hải Phòng

01678261970

Sm, Ki, Di, E bôi

Huyện Tiên Lãng

Nhà thuốc Nhì

Khu 7 Thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng

0983303891

Ha, Sm, O1, Ki, Di, VCF, Anl, Se, Gu, St, Sl, Me, Ve,

NT Nam Nhung Tổ 2 TT Tiên Lãng  0983303891 Ba, Be, SN

Hiệu thuốc Cô Toản

Chợ Đông Quy, Đoàn Lập Tiên Lãng

0868609359

Di, Anl, Gu, Me, Ve

Huyện Vĩnh Bảo

Nhà thuốc Nam Hoàng

182 Tân Hòa, vĩnh Bảo, Hải Phòng

01683998807

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl,Ba, Be, SN

Hiệu thuốc Vĩnh Bảo

192 Tân Hòa, Vĩnh Bảo Hải Phòng

01205596136

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Gu, Me, Ve,

Gửi câu hỏi

upload/files/2019/trieu-chung-benh-tieu-duong-o-phu-nu-1024x683.jpg

Triệu chứng bệnh tiểu đường ở phụ nữ

Theo một nghiên cứu của tạp chí Annals of Internal Medicine, trong khoảng năm 1971 đến năm 2000, tỷ lệ tử vong của người bị bệnh tiểu đường (đái tháo đường) đã giảm. Đâ
upload/files/2019/bien-chung-tieu-duong.png

Các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường

Khi bạn bị bệnh tiểu đường (đái tháo đường), về lâu dài nếu không có chế độ dinh dưỡng cân bằng, tập luyện hợp l&
upload/files/2019/tieu-duong-thai-ky-benh-ly-nguy-hiem-cho-ca-me-va-con(1).jpeg

Mắc đái tháo đường thai kỳ, bệnh lý nguy hiểm cho cả mẹ và bé

Mắc đái tháo đường thai kỳ, thai phụ được bác sĩ chỉ định nhập viện, nhưng chị không tuân thủ. Khoảng 10 tuần sau chị trở lại bệnh viện thì thai nhi bị chết lưu. B
upload/files/2019/bienchungtieuduong.PNG

Người bị tiểu đường nên ăn gì để gì để đường huyết đẹp, phòng biến chứng

Với người bệnh đái tháo đường thì 2 vấn đề quan trọng luôn là ưu tiên hàng đầu là kiểm soát đường huyết ổn định và phòng ngừa xảy ra bi
upload/files/2019/benh-cua-ban-chan-do-bien-chung-dai-thao-duong(1).jpg

Cách chữa tê bì chân tay ở bệnh nhân tiểu đường

Tê bì chân tay là dấu hiệu sớm nhất của biến chứng thần kinh ngoại vi do đái tháo đường - hung thủ chính gây teo cơ, liệt chi, hoại tử chi, phải cắt cụt châ
upload/files/2019/tang-duong-huyet(1).jpg

Tăng đường huyết có phải là đái tháo đường không ?

Trong cơ thể người thì tăng đường huyết có thể chỉ là một biểu hiện sinh lý bình thường của cơ thể nhưng cũng có thể là tình trạng tiền tiểu đường ho&l