Quảng Nam

1665 lượt xem

Bạn có thể mua các sản phẩm của công ty tại các nhà thuốc sau tại tỉnh Quảng Nam hoặc liên lạc trực tiếp với công ty qua số điện thoại 1800.1044 (miễn cước) để được tư vấn cụ thể hơn.

 

Chú thích: BoniHappy – Ha, Bonismok – Sm, Bonioxy1 – O1, BoniKiddy - Ki, Bonidiabet – Di, Colickiddy – Col, Boniancol – Anl, Boniseal – Se, Bonigut – Gu, BoniMen – Me, Bonivein – Ve, Bonisleep – Sl, Unibrain – Br, Bôi da nhau thai lông cừu – E Bôi, Bonistar – St, Unidetox – De, Pedentex –Pe, BoniTeething – Te, Canxi – Ca, Bonihair – Hair, Shark Cartilage - Shar, Bonibaio-Ba, Bonisnow-Sn, Bonibeauty-Be

THÀNH PHỐ/QUẬN, HUYỆN

TÊN NT

ĐỊA CHỈ

SĐT

Sản phẩm

Thành phố Tam kỳ

NT Thảo tiên

03 nguyễn Du_Tam kỳ_Quảng Nam

02353855142

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, St, VCF, Col, E bôi

NT Nhân Ái

19 Nguyễn Du_Tam kỳ_Quảng Nam

 

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve,Col, E bôi

NT Mai Anh

15 Nguyễn Du_Tam kỳ_Quảng Nam

02353851662

Ha, Sm, O1, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, E bôi, Ba, Be, Sn

HT Y học dân tộc số 22

29 Nguyễn Du_Tam kỳ_Quảng Nam

02353812504

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, VCF, E bôi

HT 238

04 Nguyễn Du_Tam kỳ_Quảng Nam

02353829562

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, E bôi, Ba, Be, SN

NT Hoàng Phúc

12 Nguyễn Du_Tam kỳ_Quảng nam

 

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, E bôi

NT Tuấn Anh

20 Nguyễn Du_Tam kỳ_Quảng Nam

0971982969

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, O1,VCF

HT 48

330 Trưng Nữ Vương_Tam kỳ_Quảng Nam

 

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, O1, Col

HT 261

250 Trưng Nữ Vương_Tam kỳ_Quảng Nam

0914097024

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve,

HT 52

364 Hùng Vương_Tam kỳ_Quảng Nam

0945501117

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, E boi

HT Y học dân tộc Ánh Minh

31 Trần Cao Vân_Tam kỳ_Quảng Nam

02353852995

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve,O1, St, E boi, Ba, Be, Sn

NT Đông Dược Thiện Toàn

37 Nguyễn Du_Tam kỳ_ Quảng Nam

02353812900

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve,

NT Nam Mận

Chợ Hòa Hương_Tam kỳ_Quảng Nam

02353874172

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, VCF

Hiệu Thuốc Bắc Võ Văn Thọ

168 Huỳnh Thúc Kháng_Tam kỳ_Quảng Nam

0914146999

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, E bôi

NT Thái Châu

43 Phan Châu Trinh_Tam kỳ_Quảng Nam

0935134946

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, Col, E bôi

HT 18B

06 Phan Châu Trinh_Tam kỳ_Quảng Nam

02353828934

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, O1, E bôi, Ba, Be, Sn

NT Quỳnh Trân

528 Phan Châu Trinh_Tam kỳ_Quảng Nam

02353851841

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, O1

HT Nam Ngãi Tân

522 Phan Châu Trinh_Tam kỳ_Quảng Nam

 

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, O1

NT Đức Thành

356  phan Châu Trinh_Tam kỳ_Quảng Nam

02353851841

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, O1

NT Hạnh Thông

114 Tôn Đức Thắng_Tam kỳ_Quảng Nam

01649965398

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve,

HT 132

34 Nguyễn Dục Tam kỳ_Quảng Nam

 

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve,Ba, Be, Sn

NT Phúc Tin

09 Nguyễn Dục_Tam kỳ_Quảng Nam

 

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve,

NT Quỳnh Như

22 Nguyễn Trường Tộ_Tam kỳ_Quảng Nam

 

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, O1, E bôi

NT Thanh Nhàn

97 Phan Đình Phùng_Tam Kỳ_Quảng Nam

 

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, O1

HT Số 19

244 Huỳnh Thúc Kháng_Tam kỳ_Quảng Nam

02353824236

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve,

QT 36

151 Hùng Vương_Tam kỳ_Quảng Nam

02353606645

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, E bôi

HT YHDT Đỗ Hữu Tâm

Trần Cao Vân_Tam kỳ_Quảng Nam

02353858059

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, O1, VCF, E bôi

HT YHDT Ánh Minh 2

Hùng Vương_Tam kỳ_Quảng Nam

0935133334

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, O1, VCF, E bôi

huyện thăng bình

QT Ngọc Dung

TT Hà Lam_Thăng Bình_Quảng Nam

02353674149

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, O1, E bôi

HT 294

TT Hà Lam_Thăng Bình_Quảng Nam

0905210059

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve,  O1

HT Thu Hà

TT Hà Lam_Thăng Bình_Quảng Nam

02353874405

Ha, Sm, Ki, Di, O1, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, E bôi

QT Hồng Nhung

TT Hà Lam_Thăng Bình_Quảng Nam

02353874340

Ha, Sm, Ki, Di, O1, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, E bôi, Ba, be, Sn

QT Tây Thảo Chi

TT Hà Lam_Thăng Bình_Quảng Nam

02353874397

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, O1, E bôi

Quầy Thuốc Nguyệt

Trạm Y tế Bình An_Thăng Bình_Quảng nam

02353502979

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve, O1, E bôi

huyện quế sơn

NT Hùng

Ngã 3 Hương An_Quế Sơn_Quảng Nam

0235386975

Ha, Sm, Ki, Di, Gu,O1

QT Tây Đặng Diễm

QL 1A _Quế Sơn_Quãng Nam

02353886083

Ha, Sm, Ki, Di, Hair, Me, Ve,O1

QT Tây Mỹ Hạnh

Thôn 8_Hương An_Quế Sơn_Quảng Nam

012223535392

Ha, Sm, Ki, Di, O1, Ve,

QT Tây Hiền

QL 1A _Quế Sơn_Quãng Nam

02353886767

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, O1

QT Tây

Quế Sơn_Quảng Nam

02353685142

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Me, Ve,O1

huyện duy xuyên

HT 274

TT Nam Phước_Duy xuyên_Quảng Nam

02353877104

Ha, Sm, Ki, Di, O1

HT 156

TT Nam Phước_Duy xuyên_Quảng Nam

02353877940

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, O1

QT Tây nguyễn thị Phúc

TT Nam Phước_Duy xuyên_Quảng Nam

02353867420

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Ve,O1

QT Cô Chiên

Điện Minh_Điện bàn_Quảng Nam

02353867458

Ha, Sm, Ki, Di, Hair, Gu, Ve, O1

NT Thanh Tỉnh

TT Vĩnh Điện_Điện Bàn_Quảng Nam

02353867513

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Ve, O1

QT Tây153

TT Nam Phước_Duy xuyên_Quảng Nam

0913010347

Ha, Sm, Ki, Di, Ve, O1, ba, Be, Sn

HT 156

TT Nam Phước_Duy xuyên_Quảng Nam

0985681606

Ha, Sm, Ki, Di, O1,Me

thị xã Vĩnh điện

HT 173

Số 8 QL 1A_TT Vĩnh Điện_Điện Bàn_Quảng Nam

02353867654

Ha, Sm, Ki, Di, O1, Ve

NT Thăng Hoa

 QL 1A_TT Vĩnh Điện_Điện Bàn_Quảng Nam

0913477593

Ha, Sm, Ki, Di, O1, Ba, Be, Sn

QT Cô Chiên

Điện Minh_Điện bàn_Quảng Nam

02353867458

Ha, Sm, Ki, Di, O1, Me, Ve,

NT Thanh Tỉnh

TT Vĩnh Điện_Điện Bàn_Quảng Nam

02353867513

Ha, Sm, Ki, Di, O1

NT Huy Hoàng

08 Lý thường Kiệt_Hội An_Quảng Nam

02353916312

Ha, Sm, Ki, Di, O1, Me, Ve,Ba, Be, Sn

NT An Phong

21 Nguyễn Duy Hiệu_Hội An_Quảng Nam

02353861870

Ha, Sm, Ki, Di, O1,Ve,

QT Hùng Ngân

Ngã 3 Lai Nghi_Điện Bàn_Quảng Nam

0989636230

Ha, Sm, Ki, Di, O1,Ve,

Thành phố Hội an

QT No

01 Nguyễn Trường Tộ_Hội An_Quảng Nam

02353205863

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve,O1, VCF, E bôi

HT Số 228

259 Cửa Đại_Hội An_Quảng Nam

02353862538

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve,O1, E bôi

HT Số 213

128 Trần Hưng Đạo_Hội An_ Quảng Nam

02353864092

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, VCF, Me, Ve,O1

NT Đức Trung

Trần Quý Cáp_Hội An_Quảng Nam

0906512102

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Me, Ve,O1

PK Chân Trị

06 Hoàng Diệu_Hội An_Quảng Nam

02353861887

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve,O1, E bôi

QT Hà Trâm

QL 1 A Cầu Bà rén_Quế Sơn_Quảng Nam

02353977936

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, O1, VCF, Me, Ve,E bôi

QT  Số 100

QL 1 A Cầu Bà rén_Quế Sơn_Quảng Nam

01215662645

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu,O1, VCF

huyện đại lộc

HT 431

TT Ái Nghĩa_Đại Lộc_Quảng Nam

02353865687

Ha, Sm, Ki, Di, Anl, Hair, Se, Gu, Sl, Me, Ve,VCF, O1, E bôi

huyện hiệp đức

ĐL Chị Vân

TT Tân An_Hiệp Đức_Quảng Nam

0935941595

Ha, Sm, Ki, Di, O1, De, Me

HT 237

TT Tân An_Hiệp Đức_Quảng Nam

02353883302

Ha, Sm, Ki, Di, O1, Me

huyện núi thành

HT Sổ1

Khối 1_Núi Thành_Quảng Nam

0908442655

Ha, Sm, Ki, Di, O1, Me

HT Hồng Tuyết

Khối 2_Núi Thành_Quảng Nam

02353871578

Ha, Sm, Ki, Di, De, Me, O1

NT Kim Linh

Chợ Tam Hiệp_Núi Thành_Quảng Nam

02353565001

Ha, Sm, Ki, Di, O1

ĐL Thuốc tây

Chợ kỳ chánh_Núi Thành_Quảng nam

0902358692

Ha, Sm, Ki, Di, O1, De, Me, Ve,

HT Kim Phượng

Khối 2 _Núi Thành_Quảng Nam

0914228222

Ha, Sm, Ki, Di, O1, De, Me,

QT Tây Ánh Tuyêt

Núi Thành_Quảng Nam

0914916439

Ha, Sm, Ki, Di, O1, De, Me, Ve,

QT Tây Thu Hà

Núi Thành_Quảng Nam

01683515177

Ha, Sm, Ki, Di, O1, Ba, Be, Sn

HT 442

Núi Thành_Quảng Nam

02353636276

Ha, Sm, Ki,  Di, O1, Me

QT Tây thanh Thanh

Chợ Tam Anh_Núi Thành_Quảng Nam

02353895673

Ha, Sm, Ki, Di, O1, De

HT Song Phượng

Khương Mỹ_Tam Xuân_Núi Thành

0995378439

Ha, Sm, Ki, Di, O1, Ve,

QT  Tây Y Đức

Chợ Tam Anh_Núi Thành_Quảng Nam

02353267983

Ha, Sm, Ki, Di, De, O1, Me

QT Tây Kiều Oanh

Khối 2_Núi Thành_Quảng Nam

0902351735

Ha, Sm, Ki, Di , O1, Me, Ve,

QT Tây 453

Chợ chiều_Núi Thành_Quang Nam

02356269046

Ha, Sm, Ki, Di, O1

huyện phú ninh

QT Bích Tiên

Xã Tam Dân_Phú Ninh_Quảng Nam

02353855352

Ha, Sm, Ki, Di, O1, Me,

NT Phương Thanh

Xã Tam Dân_Phú Ninh_Quảng Nam

02353855142

Ha, Sm, Ki, Di, O1, Me, Ve,

huyện tiên phước

ĐL Hoàng Định

Tiên kỳ_Tiên Phước_Quảng Nam

02356264734

Ha, Sm, Ki, Di, O1

NT Hoàng Mai

Tiên kỳ_Tiên Phước_Quảng Nam

0908447416

Ha, Sm, Ki,  Di , O1, Me, Ve

Gửi câu hỏi

upload/files/2019/benh-tieu-duong-an-banh-bao-co-duoc-khong.jpg

Người bệnh tiểu đường ăn được bánh bao không ?

Bánh bao là một trong những món ăn rất phổ biến của người dân Việt Nam nói riêng và người Á Đông nói chung. Bánh bao có hàm lượng dinh dư
upload/files/2019/chi-so-duong-huyet.jpg

Chỉ số đo đường huyết là gì? Vai trò và tầm quan trọng

Đường huyết là gì ? Trước khi tìm hiểu về chỉ số đo đường huyết thì chúng ta cần phải biết đường huyết là gì đầu tiên. Đường huyết là mộ
upload/files/2019/tieu-duong-type-1.jpg

Đái tháo đường type 1 căn bệnh nguy hiểm ở giới trẻ

Tại sao đái tháo đường type 1 lại là căn bệnh của giới trẻ ? Nhắc đến đái tháo đường đa phần chúng ta sẽ nghĩ rằng chỉ có người trung niên, người cao tu
upload/files/2019/triệu_chứng_tiểu_đường.png

Bệnh tiểu đường giai đoạn đầu: Nhận biết sớm, điều trị dễ dàng

Nếu phát hiện được bệnh tiểu đường giai đoạn đầu càng sớm thì việc điều trị sẽ càng dễ dàng và hiệu quả mang lại sẽ càng cao. Vậy nhận biết đái th
upload/files/2019/ha-duong-huyet.jpg

Hạ đường quyết là gì và cách cấp cứu khi bị hạ đường huyết

Hạ đường máu là một biến chứng nguy hiểm, có thể xuất hiện khi bệnh nhân đái tháo đường được điều trị bằng insulin hoặc sulfonylurea. Đây là một yếu tố
upload/files/2019/co-che-tieu-duong.jpg

Cơ chế tiểu đường bệnh sinh: loại 1, loại 2 và tiểu đường thai kỳ

Cơ chế tiểu đường bệnh sinh là một phần kiến thức quan trọng mà chúng ta cần phải nắm được khi tìm hiểu về căn bệnh nội tiết phổ biến trên toàn thế giới nà